Log ind
*
*
Glemt password? Klik her
Intet login? Opret bruger
Opret bruger

Udfyld venligst alle felter.

Allerede BoligHunt.dk bruger? Log ind
Luk

Generelle vilkår

For BoligHunt

Generelt
Det er en betingelse for alle køb på Bolighunt.dk, at du har læst og accepteret disse handelsbetingelser. Brugerens markering af feltet "Jeg accepterer handelsbetingelserne", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Bolighunt.dk, hvorefter Bolighunt.dk og du er bundet af vilkårene. Aftalen om tilkøb sker mellem dig (annoncøren) og Bolighunt.dk (annonceformidler). 

Betaling
Ved betaling accepterer du at Bolighunt.dk må trække det aftalte beløb, der er i overensstemmelse med den valgte ydelse, enten fra dit betalingskort eller mobilregning. Så snart betalingen er gennemført vil ydelsen være synlig på Bolighunt.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Annonceringen løber i den angivne periode og kan ikke opsiges. Slettes en annonce eller bruger vil den resterende periode af ydelsen gå tabt. Enhver form for online overførsel af penge sker via en krypteret forbindelse. Det betyder at eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En krypteret forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Bolighunt.dk således ikke dine kortoplysninger. Dette indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden. Efter betaling af de valgte ydelser vil du modtage en kvittering for købet pr. mail.

Priser
Intropakken koster kun 5 kroner for de første 4 dage og derefter 299 kr pr måned som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Det kan altid afmeldes og gøre under dine kontoindstillinger. 


Abonnement
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. Det vil sige, at du i den første prøveperiode godt kan kontakte udlejere og oprette en lejerannonce på Bolighunt og dagen efter opsige dit medlemskab - men vi håber selvfølgelig, at du gerne vil fortsætte længere som medlem. 

Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester og/eller ydelser på Bolighunt.dk. Så snart betalingen er gennemført, har levering fundet sted og ydelsen/ydelserne vises på Bolighunt.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at dit køb af ekstra synlighed på Bolighunt.dk ikke kan fortrydes. Ved din accept af disse almindelige vilkår accepterer du således samtidig, at fortrydelsesretten ikke gælder for dit køb af ekstra synlighed på Bolighunt.dk. Ønsker du ikke at fortsætte med dit produkt, skal produktet afmeldes inden det automatiske fornyelse. 

Regler for annoncering
Når du køber ekstra synlighed på Bolighunt.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce. Der må således ikke optræde forkerte eller vildledende oplysninger i annonceringen. Bolighunt.dk godkender alle annoncer og forbeholder sig ret til at rette eller slette annoncer med forkert eller vildledende indhold. Ved enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:

 • opfordre til ulovligheder
 • bringe racistiske kommentarer
 • bringe trusler om vold
 • bringe pornografisk materiale
 • chikane
 • bringe ærekrænkelser (injurier), uretmæssige beskyldninger m.v.
 • Bolighunt.dk kan uden varsel fjerne eller ændre alle oplysninger, der bryder med disse regler.


Udsendelse af e-mails til dig
Med din accept af disse vilkår giver du samtidig Bolighunt.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedrørende ekstra synlighed, herunder f.eks. opdateringer, services, ophør og tilkøb af yderligere annonceringsperioder mv. 

Ophør
Aftalen ophører, når perioden til den tilkøbte ydelse udløber eller annoncen slettes. Perioden vil altid fremgå ved bestilling og i den kvittering vi sender til din mail. Du kan til enhver tid slette din annonce på Bolighunt.dk, dette vil dog betyde at den resterende tid på annoncen og evt. tilkøb vil være tabt, da den resterende tid og tilkøb på annoncen ikke kan overføres til en ny annonce. 

Spørgsmål
Alle spørgsmål, ønsker om hjælp og reklamationer kan stilles til følgende e-mail: info@bolighunt.dk

Ansvarsfraskrivelse
Bolighunt.dk formidler kontakten mellem lejer og udlejer og er ikke part i selve udlejningen af et produkt/service. Bolighunt.dk yder ingen former for garanti eller forsikring af dit udlejet/lejet produkt. Dette er lejer/udlejers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos lejer foregår i henhold til aftale med ejer/udlejer. Bolighunt.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser Bolighunt.dk stiller til rådighed. Bolighunt.dk er herudover ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer, der bl.a. kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, at det er Bolighunt.dk, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Bolighunt.dk.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bolighunt.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Bolighunt.dk.
 • Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for Bolighunt.dk kontrol.


Ændring af vilkår
Bolighunt.dk forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har registreret dig med på Bolighunt.dk og/eller offentliggjort på Bolighunt.dk.

Details Updated Successfully
Error